Velkommen til Flatås IL Innebandy. 

Ved å melde deg inn i Innebandy blir du automatisk medlem i Flatås IL.
Fyll ut dette skjema for innmelding.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
For eventuell familierabatt. Angi navn på familiemedlemmer som allerede er medlem i Flatås IL.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.